Klub Turystów Kolarzy "RAMA '76"

Klub Turystów Kolarzy Rama KLUB TURYSTÓW KOLARZY "R A M A’76"


ODDZIAŁ PTTK przy Klubie POW
 
Adres:
UL. Sułkowskiego 52 p. 125
85-915 Bydgoszcz
Tel./Fax. (052) 378-23-42

 

Klub prowadzi działalność wśród osób dorosłych, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
-Organizujemy wycieczki rowerowe, piesze i autokarowe.
-Uczestniczymy w imprezach organizowanych przez inne kluby PTTK i organizacje pozarządowe.
-Organizujemy i współorganizujemy imprezy klubowe, oddziałowe i regionalne.
-Posiadamy wyszkoloną i wypróbowaną kadrę programową PTTK tj. organizatorów turystyki, przodowników turystyki kolarskiej i Instruktorów Krajoznawstwa.
-Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi klubami, kołami i organizacjami zainteresowanymi turystyką.
-Organizujemy turystyczne pikniki rodzinne na łonie natury.
-Imprezy - wycieczki prowadzone są pod kątem zwiedzania architektury sakralnej, świeckiej , pomników przyrody, parków krajobrazowych i innych osobliwości.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje osób i organizacji w zakresie turystyki.

HISTORIA KTKol. RAMA’76


Klub Turystów Kolarzy RAMA’76 O/PTTK przy Klubie POW powstał w roku 1976 z inicjatywy entuzjastów turystyki kolarskiej PTTK działających w Wojsku Polskim wśród kadry zawodowej, żołnierzy służby czynnej i pracowników cywilnych wojska.
Początki rozwoju turystyki kolarskiej w Wojsku Polskim sięgają roku 1959, kiedy to przy Wojskowym Kole PTTK Nr 17 przy Klubie POW w Bydgoszczy powołana została Sekcja Turystyki Kolarskiej z przewodniczącą kol. Śp. Krystyną Kałka.
W roku 1976 powstał Oddział PTTK przy Klubie POW posiadający osobowość prawną i tym samym przy Oddziale powstał Klub Turystów Kolarzy RAMA’76.
Pierwszy Zarząd pracował w składzie:

Prezes Kazimierz KAŁKA
Wiceprezes Zofia Jabłońska (Silska)
Sekretarz Maria Nalazek
Skarbnik Marek Maciejewski
Kronikarz Elżbieta Szmelter

 

 

 

 

 

Celem Klubu było rozwijanie turystyki kolarskiej wśród dorosłych jak i młodzieży środowiska wojskowego. Organizowano wycieczki jedno i wielodniowe, oraz imprezy turystyki kolarskiej o zasięgu klubowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
W pierwszym dziesięcioleciu notujemy dynamiczny rozwój Klubu. W roku 1986 Klub obchodzi swoje 10-cio lecie w rozwijaniu turystyki kolarskiej w środowisku wojskowym. Zarząd pracował w składzie:
 

Prezes Andrzej IWAŃSKI
Wiceprezes Roman Cegłowski
Sekretarz Zofia Jabłońska (Silska)
Skarbnik Zygmunt Silski
Członek Zbigniew Boroński

Na roku 1986 kończą się zapisy w kronikach Klubu i Oddziału, jak również brak innych zapisów o dalszej działalności Klubu.
 

Cisza ta trwała do roku 2003. 21 marca 2003 r. w Klubie POW odbyło się spotkanie aktywu turystyki kolarskiej z okazji 50-cio lecia powołania Okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK. Na tym spotkaniu pada postulat ze strony Prezesa O/PTTK przy Klubie POW o reaktywowanie KTKol. RAMA’76. W tym samym dniu powstaje siedmioosobowy zespół inicjatywny w składzie:
 

Przewodniczący Henryk WICK

Członkowie

Józef Gromek
Mirosława Różeńska
Ryszard Różeński
Marian Lewandowski
Tadeusz Furgał
Ewa Lewandowska

Jednakże z pewnych przyczyn technicznych i organizacyjnych nie udało się doprowadzić do reaktywowania KTKol. RAMA’76.
W kwietniu 2005 r., na wniosek kol. Henryka Wick, Zarząd O/PTTK przy Klubie POW podjął uchwałę o reaktywowaniu Klubu Turystów Kolarzy RAMA’76.
Zespół inicjatywny w składzie:
 

Przewodniczący Henryk WICK
Członkowie Roman Cegłowski
Ewa Kaczmarek
Od roku 2006 Ryszard Drozd
Zofia Silska
Zygmunt Silski

Od roku 2007 notujemy dynamiczny wzrost liczby członków Klubu, jak również ilość organizowanych wycieczek i imprez turystycznych.
W czerwcu 2008 roku, decyzją Zarządu Klubu, została utworzona sekcja młodzieżowa licząca 15 osób, która przyjęła nazwę „Dzwonki”.
14 stycznia 2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym wybrano nowe władze Klubu w składzie:
 

Prezes Henryk WICK
Wiceprezes Zofia Silska
Członkowie Zygmunt Silski
Mieczysław Szelągowski
Ryszard Drozd


 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarze

jessica2010-07-28

ta stronka jest fajnaTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz