Interwencje: sprawy różne

Bydgoszcz, 20.07.2011

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
ul . Toruńska 174A
85-844 Bydgoszcz

 

1. Proszę o przycięcie gałęzi drzew ze skrajni na drodze dla rowerów w ciągu następujących ulic: a. ul. Kamiennej na wysokości zakładu Makrum
b. ul. Wyszyńskiego przed skrzyżowaniem z ul. Powstańców Wielkopolskich po stronie zachodniej
c. ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej-Curie po stronie wschodniej


2. Proszę o wyrównanie drogi dla rowerów w ciągu ul. Kamiennej na wysokości zakładu Makrum – ścieżka wykonana z kostki betonowej „wybrzuszyła” się w okolicach wjazdu do pobliskich garaży


3. Proszę o wymalowanie znaków przejazd dla rowerzystów (P-11) w drodze dla rowerów w ciągu ul. Kamiennej (od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego)


4. Proszę o informację kiedy zostaną oznakowane przystosowane do jazdy rowerowej ciągi komunikacyjne:
a. na Wyspie Młyńskiej
b. przy Operze Nova


5. Proponuję wytyczenie drogi dla rowerów wzdłuż bulwarów nad Brdą – od Mostu Pomorskiego do mostu Hypszera. Oprócz uporządkowania znakami inwestycja będzie wymagała dokonania utwardzenia drogi na wysokości działek rekreacyjnych przy ul. Unii Lubelskiej oraz wykonania dogodnego przejazdu pod Mostami Solidarności. Wytyczenie takiej ścieżki spowodowałoby częściowe spięcie wschodniej i zachodniej części Bydgoszczy.


6. Proszę o utwardzenie drogi dla rowerów w ścieżce nad Kanałem Bydgoskim równoległej do ul. Mińskiej. Dojazd ul. Kamińskiego oraz zakończenie ścieżki z drugiej jej strony tuż przed ul. Mińską-Kruszyńską nie spełnia żadnych standardów dróg dla rowerów. Trudno tam poruszać się nawet pieszym. Podobny bałagan panuje także przy ścieżce w ciągu ul. Bronikowskiego.


7. Proponuję także przedłużenie do końca ul. Spacerowej ścieżki rowerowej nad Kanałem Bydgoskim, która kończy się przy ul. Bronikowskiego. Ścieżka zaczynałaby się przy śluzie, następnie biegłaby koło Gwiazdy i dochodziła do ul. Spacerowej. Ulicę Spacerową należałoby wykonać jako strefę uspokojonego ruchu, bez specjalnie wydzielonej drogi dla rowerów, jednak z zastosowaniem fizycznych środków technicznych uspokajających ruch.


8. Proszę o wykonanie wjazdu na ścieżkę rowerową przy ul. Focha od strony Mostów Solidarności. Jadąc rowerem od strony mostów ścieżka rowerowa zaczyna się za barierkami – nie ma możliwości wjazdu na nią legalnie, dopiero za ul. Grottgera. Proszę także o obniżenie wysokości krawężników w ciągu chodnika i ścieżki rowerowej. W przyszłości proponuję korzystanie z dobrych wzorców stosowanych za granicą – czyli wykonywanie wyniesionych powierzchni ciągów pieszo-rowerowych. Wyjazd z ul. Grottgera nie jest „szybkim” wyjazdem dla samochodów. Wyniesienie skrzyżowania ułatwiłoby znacznie poruszanie się pieszym po chodniku oraz podniosłoby bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.


9. Proszę o informację kiedy zostaną zlikwidowane przyciski na sygnalizacji świetlnej na przejazdach dla rowerzystów lub rowerzystów i pieszych. Jeśli nie zostaną zlikwidowane proszę o podanie przepisu, na podstawie którego przyciski zostaną utrzymane. Wzbudzanie sygnalizacji dla pojazdów (np. dla rowerów) winno odbywać się automatycznie. Wymuszanie sygnałów przyciskami sterowniczymi możliwe jest tylko w przypadku pieszych. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, 2003 r., rozdz. 3.1., zał. 3 Rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz Prawo o Ruchu Drogowym)


10. Dziękuję za wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Focha z nawierzchnią bitumiczną. Taka nawierzchnia znacznie ułatwia poruszanie się po niej rowerem. Nawierzchnia bitumiczna obniża opory toczenia, ma mniejszą podatność na erozję oraz jest pozytywnie odbierana przez znaczną część użytkowników rowerów.


11. Poduchy na ul. Mińskiej funkcjonują już od dłuższego czasu, jednak pragnę przy okazji podziękować teraz za takie rozwiązanie. Ulica Mińska wydaje się być teraz bezpieczniejsza, choć przydałoby tam zastosować jeszcze kilka rozwiązań spowalniających ruch (np. szykany lub inne rozwiązania zmieniające ukształtowanie osi drogi a wymuszające zmianę prędkości poruszania się samochodów). To samo dotyczy również ul. Kruszyńskiej.


12. Dziękuję także za zmianę oznakowania Ronda Bernardyńskiego – jednoznaczne wskazanie relacji ruchu wydaje się być optymalnym rozwiązaniem tego mocno wypadkowego ronda. Ponieważ media pokazywały przypadki jazdy po liniach ciągłych, proponuję zastosowanie na rondzie elementów separujących ruch.

Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski

 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarzeTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz