Pismo w sprawie nieprawidłowego zawieszenia reklam przy drogach rowerowych i ciągach pieszych

BR 03/09

Bydgoszcz, dn. 25 sierpnia 2009 r.

Zespół Redakcyjny rower.byd.pl

Plastyk Miasta
Pan Jacek Piątek
Wydział Administracji Budowlanej
ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pok. 215
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: nieprawidłowego zawieszenia reklam przy drogach rowerowych i ciągach pieszych na terenie miasta.


W imieniu osób skupionych wokół inicjatywy Bydgoszczy Rowerowej zwracamy się z prośbą o dokonanie oględzin, oraz skierowanie do odpowiednich organów wniosków w sprawie nieprawidłowości przy umieszczeniu reklam imprez: Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket 2009 i Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Siatkowej.


Uzasadnienie


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) § 54.4 Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m. Dodatkowo Zarządzenie nr 705/05 w sprawie zasad umieszczania reklam w miejscu przestrzeni publicznej, na gruntach, obiektach budowlanych i urządzeniach użyteczności publicznej stanowiącej wyłączną własność Miasta Bydgoszczy lub będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako zarządcy drogi oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ogródki letnie. § 8.2.9 nie umieszcza się reklam na stylowych słupach oświetleniowych w centrum Miasta (…), słupach oświetleniowych, na których znajduje się oznakowanie drogowe lub inna reklama. Przykład niezachowania skrajni pionowej i poziomej drogi dla rowerów przedstawia załącznik nr 1 (ciągi piesze i rowerowe pomiędzy rondem Fordońskim i Rondem Toruńskim); wieszanie reklam na stylowych słupach w centrum miasta (ul. Focha) przedstawia załącznik nr 2; dodatkowo załącznik 3 pokazuje, że reklamy są wieszane także na słupach, na których znajdują już się reklamy (droga dla rowerów pomiędzy Rondem Fordońskim a Rondem Toruńskim). Nawet na oficjalnej stronie Urzędu Miasta w artykule „Promujemy wrześniowe mistrzostwa” widnieją fotografie ukazujące niezachowanie odpowiedniej skrajni poziomej i pionowej nad ciągiem pieszym.


Jako bydgoszczanie popieramy inicjatywę organizowania imprez wzbogacających ofertę sportowo– kulturalną miasta, a zarazem aktywizującą młodzież do rozwijania swoich pasji plastycznych poprzez projektowanie plakatów, które ozdobiły ulice miasta. Jednak promocja imprez nie może odbywać się kosztem łamania przepisów chroniących bezpieczeństwo użytkowników ciągów pieszych i rowerowych. Jednocześnie informujemy, iż wskazane lokalizacje są jednymi z wielu, gdzie można znaleźć wymienione nieprawidłowości, dlatego sprawa wymaga prześledzenia także sposobu umieszczenia reklam wyżej wymienionych imprez także w innych lokalizacjach. Liczymy, że ze względu na bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury miejskiej dokonana zostanie niezwłoczna korekta umieszczenia reklam. Jednocześnie mamy nadzieję, że ten przypadek przyczyni się do zachowania przestrzeni zapewniającej bezpieczeństwo na drogach dla rowerów w przypadku wieszania następnych reklam.

Z poważaniem
Zespół Redakcyjny rower.byd.pl

niezachowanie skrajniul. Fochanieprawidłowo zawieszona reklama

 

 

 


 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarze

Azja2009-08-27

Jak się zagapisz to bańką zdejmiesz, hehe.
Cóż całe życie z wariatami, dlatego musisz być czujny jak pies podwójny.

inkwizytor2009-08-27

towarzysz Siuda Ci powie, że po to masz oczy żeby takie rzeczy omijać - niezbyt szerokim lukiem bo ścieżka wąska

qleznif2013-01-06

10iYzZ hfpitshnxfwuTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz