Odpowiedź na pismo w sprawie nieprawidłowego zawieszenia reklam przy drogach rowerowych

25 sierpnia wystosowaliśmy pismo BR 03/09 w sprawie nieprawidłowego zawieszenia reklam przy drogach rowerowych i ciągach pieszych na terenie miasta do Pana Jacka Piątka - Plastyka Miasta. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo skierowane do Wydziału Promocji Miasta, który jest odpowiedzialny za ich rozwieszenie. Niestety, jedna z imprez już dobiega końca, więc nie będzie co korygować (EuroBasket), druga jeszcze przed nami, więc będzie można zweryfikować, czy zostanie dokonana korekta tak, by reklamy nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników dróg rowerowych i ciągów pieszych. Niepokojące jednak jest to, że w tym czasie pojawiły się następne reklamy, które również są powieszone niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.


Bydgoszcz, 3.09.2009 r.
WAB. IV. 0730- 611 /09
 

Wydział Promocji Miasta


dotyczy: reklam Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EuroBasket 2009 i Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Siatkowej


W związku z otrzymaniem pisma od Zespołu Redakcyjnego rower.byd.pl z dnia 27.08.2009 r., do tycząc e go nieprawidłowego zawieszenia reklam przy drogach rowerowych i ciągach pieszych na terenie miasta Bydgoszczy, Plastyk Miasta zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie przegląd u i skorygowanie przedmiotowych reklam w sposób odpowiadający warunkom technicznym.


Według posiadanych informacji Wasz Wydział dokonał instalacji przedmiotowych reklam. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jak im powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U. z dnia 14 maj a 1999 r.) § 54.4 Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniej sza niż 2,50m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.


Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ciągów pieszych jak i rowerowych proszę o podjęcie stosownych działań .

Zastępca Dyrektora Wydziału
Maciej Głuszkowski
 
Referent
Julia Chruszczyńska
 
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a JCH
Do wiadomości :
1. Zespół Redakcyjny rower.byd.pl
2. ZDMiKP
 
 

 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarze

inkwizytor2009-09-15

Spychologia stosowana. Teraz przeslane pismo będzie rozpatrywane w trybie zwyczajnym - czyli za rok się odnajdzie w stercie wyborczych czytanych codziennie przez urzędasów.
Będzie jużpo imprezach czyli po sprawie.Tak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz