Pismo w sprawie: niedokonania korekty zawieszenia reklam nad ciągami pieszymi i rowerowymi

W związku z brakiem podjęcia działań w sprawie poprawienia sposobu zawieszenia reklam na terenie miasta (patrz BR 03/09, oraz odpowiedź Plastyka Miejskiego kierującego sprawę do Wydziału Promocji Miasta link>>), a wręcz zignorowania pisma redakcji przez WPM  postanowiliśmy skierować kolejne pismo. Tym razem bezpośrednio do Wydziału Promocji Miasta.


BR 04/09
 
Bydgoszcz 24-09-2009

Zespół Redakcyjny rower.byd.pl
 


Dyrektor Wydziału Promocji Miasta
Nikodem Łada
Ul. Jezuicka 1 (pok. 105a)
85-102 Bydgoszcz

 


Dotyczy: niedokonania korekty zawieszenia reklam nad ciągami pieszymi i rowerowymi oraz wywieszenia następnych niezgodnie z obowiązującym prawem.


W dniu 27 sierpnia redakcja Bydgoszczy Rowerowej wystosowała do Plastyka Miejskiego, pana Jacka Piątka, pismo nr BR 03/09 w sprawie nieprawidłowego zawieszenia reklam nad ciągami pieszymi i rowerowymi. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo WAB. IV. 0730- 611/ 09 od Plastyka Miasta skierowane do Państwa, w którym z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ciągów pieszych i rowerowych prosi On o podjęcie odpowiednich działań. Do dnia dzisiejszego nie tylko nie podjęto stosownych działań, ale powieszono następne reklamy niezgodnie z obowiązującym prawem.


Uzasadnienie:


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) § 54.4 Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m. Zarządzenie nr 705/05 w sprawie zasad umieszczania reklam w miejscu przestrzeni publicznej, na gruntach, obiektach budowlanych i urządzeniach użyteczności publicznej stanowiącej wyłączną własność Miasta Bydgoszczy lub będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako zarządcy drogi oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ogródki letnie . Określa, że m.in. Nie wolno zawieszać reklam na słupach, na których znajduje się oznakowanie drogowe lub inna reklama. W piśmie BR 03/09 wykazaliśmy, że w związku z imprezami sportowymi organizowanymi w naszym mieście w bardzo wielu miejscach złamano te przepisy. Niezachowanie skrajni, zarówno poziomej, jak i pionowej, stwarza niebezpieczeństwo użytkowników dróg (możliwość zahaczenia o wystające reklamy). Natomiast na słupach, na których jest już oznakowanie drogowe, zdaniem redakcji Bydgoszczy Rowerowej, może prowadzić to do odciągnięcia wzroku kierowcy od znaków drogowych. Reklamy powieszone na wysokości wzroku kierowcy pod znakami i sygnalizatorami drogowymi mogą przyczynić się do sytuacji kolizyjnych
na drogach.

Od czasu wystosowania pisma do Plastyka Miejskiego przez redakcję Bydgoszczy Rowerowej na słupach
i latarniach pojawiły się kolejne reklamy promujące inne wydarzenia organizowane w mieście. Nie podjęto korekty zawieszania reklam Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn i Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Kobiet. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że po zdjęciu reklam EuroBasket 18 września 2009 roku około godziny 23:00 powieszono następne reklamy Mistrzostw w Piłce Siatkowej wzdłuż ul. Focha i na sygnalizatorze świetlnym na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Focha, co widziała osoba związana z inicjatywą Bydgoszczy Rowerowej.

W związku z tym prosimy o:

  • dokonanie korekty zawieszenia reklam na terenie miasta Bydgoszcz;
  • opinię Wydziału Patrolowego i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w sprawie bezpieczeństwa zawieszania reklam na słupach, na których znajdują się znaki i sygnały drogowe;
  • uwzględnienie głosu czynnika społecznego dotyczącego bezpieczeństwa na drogach przy organizowaniu kolejnych kampanii reklamowych.

Jednocześnie, tak jak w poprzednim piśmie, chcemy przypomnieć, że jako bydgoszczanie popieramy organizowanie różnego rodzaju imprez, które wzbogacają ofertę sportowo-kulturalną miasta. Jednak działania promocyjne nie mogą odbywać się kosztem bezpieczeństwa użytkowników ciągów rowerowych i pieszych, a także dróg publicznych.

Z poważaniem
Zespół Redakcyjny www.rower.byd.pl


 

Do wiadomości:
· Wydział Patrolowy i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy;
· Plastyk Miasta Pan Jacek Piątek
 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarze

hzplkoha2013-01-06

cthD0z vdmczndhaegl

Fabien2015-10-11

Jens, that's true. That part is a little bit sagtnre. It is also making the iPod look like an old fashion product. Maybe they want all iPod owners to be iPhone owners? If so, then we are talking about loads of iPhones

Caraggio2015-10-13

vad har pizzerior med kluutr att gf6ra? Jo, lika lite som majs och potatis har med kluutr att gf6ra. me5nga inle4gg pe5 den he4r bloggen handlar om pizzerior och de5 kan jag lika ge4rna dra in utle4ndska ve4xter som majs m.m., eftersom de flesta diskussioner he4r ligger pe5 den nive5n.Jag e4r absolut inte ff6rdomsfull, har inget emot att ni ff6r fram era e5sikter, men sne4lla SNc4LLA sjunk inte se5 le5gt att ni drar upp sme5saker som pizzerior och kackerlackor, ff6r det har inte heller med kluutr att gf6ra. Kan du svara pe5 vad kackerlackorna som kommer med invandringen har att gf6ra med den islamistiska kluutre? (ff6rklara ge4rna pe5 vuxennive5)Dra iste4llet upp er sje4lva till en politisk nive5 (VAD DET c4N HANDLAR OM) se5 slipper ni ske4mma ut er ;)det mesta jag har le4st he4r handlar om ff6rdomar med tanke pe5 att ni ff6rmodligen knappast ke4nner ne5gra invandrare. Se5 vem e4r det egentligen som e4r ff6rdomsfull?aja. lycka till med er se5 kallade politik

Christiane2015-10-13

Paraflex... He5ller fullste4ndigt med din ange5ende den de4r Robin S. Han har le4nge ff6rpestat bgorgalna med sina "ortografiska fekalier".Hans inle4gg e4r se5 fullste4ndigt meningslf6sa, samtidigt som de drar ner serif6sa bloggar pe5 en dramatisk bottennive5. Jag vet egentligen inte vad han vill ha sagt... genom att bara rabbla okve4desord. Konstruktiva och politiskt vettiga lf6sningar, lyser konsekvent med sin fre5nvaro.Det har ingenting att gf6ra med vare sig fria ordet eller e5siktsfrihet om hans kommentarer ff6rpassas till den elektroniska slasktratten. Ff6r det e4r precis de4r som de hf6r hemma! http://yrgfioedw.com [url=http://hykvcz.com]hykvcz[/url] [link=http://ssbkdndfgk.com]ssbkdndfgk[/link]Tak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz