Kolejne pismo w sprawie nieprawidłowego wieszania reklam ...czyli jak miasto daje zły przykład

Problem bezprawnego, często naruszającego bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni miejskiej, wieszania reklam poruszaliśmy już wcześniej. Pierwszy raz w sierpniu i jak pokazały ostatnie miesiące niestety bezskutecznie. Oto kolejne pismo w tej sprawie....


BR 07/09

Bydgoszcz, dn. 16 listopada 2009 r.

Zespół Redakcyjny rower.byd.pl

Plastyk Miasta
Pan Jacek Piątek
Wydział Administracji Budowlanej
ul. Grudziądzka 9-15 budynek A pok. 215
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: nagminnego łamania przepisów dotyczących sposobu umieszczania reklam na terenie miasta Bydgoszcz


W imieniu osób skupionych wokół inicjatywy Bydgoszczy Rowerowej po raz trzeci zwracamy się z prośbą o podjęcie skutecznej interwencji w sprawie sposobu umieszczania reklam na terenie miasta Bydgoszcz.


Uzasadnienie

W piśmie BR 03/09 w sprawie „nieprawidłowego zawieszenia reklam przy drogach rowerowych i ciągach pieszych na terenie miasta”, oraz BR 04/09 dotyczącego „niedokonania korekty zawieszenia reklam nad ciągami pieszymi i rowerowymi oraz wywieszenia następnych niezgodnie z obowiązującym prawem” wskazaliśmy nieprawidłowości związane ze sposobem wieszania reklam poprzez niezachowania skrajni pionowej i poziomej drogi; wieszania ich na słupach, na których znajdują się znaki drogowe i inne reklamy (uzasadnienie prawne zawarte jest w poprzednich pismach). Następnie zwróciliśmy się do Komendy Miejskiej Policji o opinię w sprawie wpływu umieszczania reklam na słupach, na których znajduje się oznakowanie poziome. W piśmie niestety nie dostaliśmy odpowiedzi dotyczącej wpływu na bezpieczeństwo, jednak KMP wskazała, „że problem ewentualnego usunięcia reklam spoczywa na organie zarządzającym, czyli Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a.”.


W związku z tym, że sytuacja ta ciągle się powtarza, co może zauważyć każdy, kto przemieszcza się po terenie miasta, zwracamy się z prośbą o skuteczną interwencję, która będzie skutkowała przestrzeganiem przepisów wynikających zarówno z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) oraz Zarządzenia nr 705/05 w sprawie zasad umieszczania reklam w miejscu przestrzeni publicznej, na gruntach, obiektach budowlanych i urządzeniach użyteczności publicznej stanowiącej wyłączną własność Miasta Bydgoszczy lub będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako zarządcy drogi oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ogródki letnie.

Jako czynnik społeczny czujemy się mocno zaniepokojeni lekceważeniem naszych interwencji przez Urzędy reprezentujące Władzę w Bydgoszczy. Fakt ten dziwi tym bardziej, że reklamy pojawiają się ciągle
w tych samych, wskazanych przez nas, miejscach. Oprócz naszego głosu pojawił się także głos bydgoskiej prasy, która w ostatnich miesiącach poruszała problem „kiczowatych reklam szpecących obraz miasta”. Taka sytuacja może prowadzić do pogarszania wizerunku miasta w oczach obywateli oraz zniechęcania ich do działań społecznych. Większość przestrzeni miejskiej wymaga zezwolenia na powieszenie jakichkolwiek treści reklamowych. Łamanie zasad wieszania reklam przez Miasto, które samo te zasady ustala oraz sądząc po ciągle pojawiających się w tych samych miejscach reklamach, wydawania zezwoleń na ich bezprawne wieszanie, pokazuje mieszkańcom, że tak naprawdę nikt nie panuje nad przestrzenią w mieście i równie dobrze każdy może tą przestrzeń sobie zawładnąć.

Wierząc, że głos społeczny ma dla Urzędów wartość i jest postrzegany jako pomoc w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni miejskiej, mamy nadzieję, że przy następnych akcjach promocyjnych miasta, oraz zezwoleniach na wywieszenie reklam uwzględnione zostaną przepisy dotyczące bezpieczeństwa (zachowanie skrajni pionowej i poziomej), zostaną one rozwieszone w miejscach do tego dozwolonych oraz w sposób taki, który nie będzie powodował ich opadania do ziemi, jak to obecnie często ma miejsce.


Z poważaniem
Zespół Redakcyjny rower.byd.pl

Do wiadomości:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy;
Prasa bydgoska
 

 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarzeTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz