Pismo w sprawie nieprawidłowości przy budowie ciągów rowerowych i pieszych wzdłuż ul. Szubińskiej
BR 08/09
 
Bydgoszcz, 10.12.2009 r.

Zespół Redakcyjny rower.byd.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz

 


Dotyczy: zauważonych nieprawidłowości przy budowie nowych ciągów rowerowych i pieszych wzdłuż ulicy Szubińskiej.

Uzasadnienie:


Nowo powstająca infrastruktura rowerowa wzdłuż ulicy Szubińskiej jest ważną inwestycją dla bydgoskich rowerzystów nie tylko dlatego, że jest kolejnym elementem trasy rowerowej łączącej osiedle Błonie z centrum miasta, lecz także z powodu nawierzchni z której ma być wykonana. Jest to jedna z nielicznych dróg powstających z masy bitumicznej, o którą przez ostatnie miesiące zabiegali rowerzyści w naszym (choć nie tylko) mieście. Oprócz dobrej nawierzchni widać tam inne rozwiązania podnoszące jakość poruszania się rowerem po mieście, jak zjazdy z drogi rowerowej na jezdnię. Jednak „diabeł tkwi w szczegółach”. Dlatego przyglądając się pracom, które trwają, chcemy zwrócić uwagę na nieprawidłowości wykonania trasy, której późniejsza korekta będzie wymagała dodatkowych nakładów finansowych lub w ogóle nie będzie przeprowadzona.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) mówi, że wysokość uskoków na drodze rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm, a w przypadku ciągów pieszych 2 cm. Ma to zapewnić płynność poruszania się rowerzysty, a także pozwala na uniknięcie uszkodzenia koła pojazdu przy pokonywaniu uskoku. Dobra praktyka, (której przykład możemy znaleźć również w Bydgoszczy), zaleca zniwelowanie wysokości krawężników do 0 cm.

Wizyta na terenie nowo budowanej drogi pokazała, że zarówno na ciągach pieszych, jak i rowerowych, krawężniki przekraczają dopuszczaną wysokość. Przykładem takiego miejsca jest zjazd z drogi rowerowej na jezdnię (ul. Broniewskiego). Osoba chcąca włączyć się płynnie do ruchu na jezdni, zjeżdżając z ciągu rowerowego, napotka na kilkucentymetrowy uskok mogący powodować zachwianie równowagi (załącznik 1). Również piesi na skrzyżowaniu ulic Szubińskiej i Marka Orłowskiego na swojej drodze zastają przekraczający normę krawężnik o wysokości około 7 cm (załącznik 2). Nie są to jedyne miejsca, gdzie taka nieprawidłowość występuje, dlatego już teraz, (kiedy nie ma jeszcze wyłożonej masy bitumicznej), prosimy o skontrolowanie prowadzonych prac.

Zauważyć można również nieznaczne niezachowanie skrajni poziomej przy przestanku autobusowym przed skrzyżowaniem z ulicą Broniewskiego oraz znak znajdujący się w skrajni drogi (załącznik 3), jednak w tym przypadku wierzymy, że zmiana wspornika znaku jest przewidziana w późniejszym etapie prac i zostanie on umieszczony poza skrajnią drogi rowerowej.

Zadbanie o szczegóły wykonania inwestycji takich jak zachowanie skrajni, niwelacja uskoków, użycie odpowiedniej nawierzchni, prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe, uwzględnienie promieni skrętów, gdyż rower jest pojazdem i nie zakręca pod kątem 90 stopni, barierki odgradzające przestrzeń przystanków autobusowych od drogi rowerowej, czy też sygnalizacji świetlnej pozwalającej pokonać skrzyżowanie przy jednej fazie świateł przyczynia się do polepszenia jakości poruszania się rowerem po mieście, promocji idei transportu zrównoważonego, wpływa na dobry wizerunek miasta w oczach mieszkańców oraz osób odwiedzających Bydgoszcz, a także jest dowodem na dobre gospodarowanie pieniędzmi publicznymi.

Z poważaniem:

Zespół Redakcyjny rower.byd.pl
 

zjazd z drogi rowerowej wysoki krawężnik znaki w skrajni
załacznik 1 załacznik 2 załacznik 3

 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarzeTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz