Powstaje Stowarzyszenie „Bydgoszcz Rowerowa”

Dlaczego i dla kogo?
Pomysł powołania stowarzyszenia, które będzie popularyzować rower jako ekologiczny środek transportu, ale przede wszystkim działać na rzecz dobrej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Bydgoszczy, zrodził się wśród samych rowerzystów – coraz liczniejszej grupy ludzi w różnych wieku, użytkujących rowery w różnych celach (sport, turystyka, komunikacja), których jednoczy chęć poprawy komfortu i możliwości jazdy w mieście.
Dzisiaj jazda rowerem po Bydgoszczy jest wciąż karkołomnym zadaniem. Uważamy za pilne i konieczne zmienić to na lepsze!
W naszym mieście działa od lat kilka środowisk i organizacji propagujących rower i kulturę rowerową. Podejmowano też inicjatywy i jednorazowe akcje. Ich skuteczność dla realizacji naszych idei jest jednak niewystarczająca. Dlatego postanowiliśmy powołać organizację, której głos byłby wyraźniej słyszalny i respektowany, a działania zaowocują tworzeniem miasta przyjaznego rowerzystom.

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

 • działalnie na rzecz budowy i rozwoju dobrej, bezpiecznej i zintegrowanej z systemem komunikacyjnym miasta, infrastruktury rowerowej, upowszechnianie najlepszych praktyk i doświadczeń w tym zakresie,
 • kształtowanie kultury rowerowej oraz świadomości proekologicznej społeczności mieszkańców Bydgoszczy sprzyjającej użytkowaniu roweru,
 • propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu rowerowego,
 • edukacja oraz wychowanie w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu,
 • promocja i upowszechnianie sportu i turystyki rowerowej oraz zdrowego stylu życia’
 • działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na drogach,
 • działalność wspomagająca pracę osób i instytucji odpowiedzialnych za tworzenie infrastruktury rowerowej,
 • realizacja i promocja efektywnej współpracy sektora pozarządowego z instytucjami i organizacjami, zwłaszcza administracji samorządowej, w zakresie problematyki infrastruktury i transportu rowerowego oraz kultury i bezpieczeństwa w tej dziedzinie.
 • Cele Stowarzyszenia będą realizowane przez:
 • bieżącą i systematyczną działalność informacyjną, promującą rower jako środek transportu i komunikacji oraz zdrowego, proekologicznego stylu życia.
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej,
 • współpracę z lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi środowiskami, stowarzyszeniami i instytucjami realizującymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie konsultacji i debat społecznych służących podnoszeniu świadomości i partycypacji mieszkańców w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • organizowanie szkoleń, kursów, konkursów, akcji informacyjnych,
 • prowadzenie strony internetowej oraz innych form wymiany informacji,
 • organizowanie, współpraca dla realizacji akcji i kampanii promujących rower, działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • monitoring istniejącej infrastruktury oraz systemu dróg rowerowych i przedstawianie propozycji ich optymalizacji dla potrzeb rowerzystów a także innych niechronionych uczestników ruchu
 • pozyskiwanie przyjaciół, dobrodziejów i sponsorów oraz inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć statutowych Stowarzyszenia.


Z dotychczasowymi działaniami pomysłodawców stowarzyszenia można zapoznać się na stronie internetowej www.rower.byd.pl.

Zapraszamy na zebranie założycielskie w dniu 11 marca o godz. 19.00 do Sali Łochowskiego ul Jezuicka 2 w Bydgoszczy Wszystkich, którym nasze propozycje są bliskie, mają jakieś pomysły i czują potrzebę, by pomóc je realizować.
Jest dla nas istotna pomoc każdego, który jest przekonany, że musimy sami dla siebie coś zrobić i skutecznie wspierać wszystkie dobre dla Bydgoszczy rowerowej działania i decyzje.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

rower.byd@gmail.com

Chętnie wymienimy się opiniami, doświadczeniami i propozycjami.

 << powróć do listy aktualności

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarze

Enceytec2015-10-11

13-04-2011 o 14:36Adik Napisał(a):A tak serio to na spotkaniu omalwaiiśmy tą kwestię i nie ukrywam, że liczymy na to, że wystartujecie w tych zawodach. Przynajmniej w jednym starcie! Nasz klub robi imprezę i nasi zawodnicy by nie mieli startować? Byłoby to trochę nie halo

ReanAfiq2015-10-12

radzik26 października 2012, 01:27 przegramy bo te łajzy nawet nei umią peerzsa znaleźć co sie łudzisz tom heh jeszcze cie pociesze stracimy emila a skład będziemy mieli tak cienki ze nawet 1 liga to będzie walka o utrzymanieTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz