Pismo dotyczące konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Dworcowej

W marcu w naszym mieście prowadzone były konsultację społeczne dotyczące przebudowy ul. Dworcowej. Zaproponowano trzy warianty (każdy z tramwajem lub bez) z których optymalnym ze względu zagospodarowania przestrzeni jest wariant...czwarty. Dlaczego czwarty i dlaczego m.in. bez wydzielonej drogi rowerowej dwukierunkowej? O tym w piśmie do ZDMiKP, którego treść przedstawiamy poniżej.


Konsultacje społeczne

dotyczące koncepcji architektoniczno – komunikacyjnej ”Przebudowa ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”.

09.03.2010r. – 31.03.2010r.


Imię i Nazwisko* Stowarzyszenie Bydgoszcz Rowerowa

Treść Wniosku
Przebudowa i zmiany, które mają być wprowadzone na ul. Dworcowej, są z całą pewnością ważnym krokiem w promowaniu transportu zrównoważonego, oraz rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Dlatego jako stowarzyszenie zajmujące się działaniem na rzecz budowy i rozwoju dobrej, bezpiecznej i zintegrowanej z systemem komunikacyjnym miasta, infrastruktury rowerowej, pragniemy wnieść następujące uwagi odnośnie zaproponowanych koncepcji.


Wariant pierwszy praktycznie wyklucza ruch rowerowy na tej ulicy z dwóch powodów: według obowiązujących przepisów będzie on dozwolony jedynie na jezdni, czyli w jednym kierunku, a zarazem zastosowanie kostki kamiennej rzędowej powoduję bardzo duży dyskomfort jazdy z powodu dużych drgań szczególnie na rowerach o sztywnym zawieszeniu. Jako Stowarzyszenie uważamy, że powinien zostać całkowicie wykluczony z powodu dużych ograniczeń poruszania się rowerem.


Wariant drugi, który wydawałoby się jest najkorzystniejszy dla rowerzystów (wyznaczenie dwukierunkowego pasa rowerowego) uważamy, że można zastąpić koncepcją pozwalającą na zachowanie większej ilości miejsca dla pieszych pod warunkiem zapewnienia równej nawierzchni na pasie samochodowym o czym poniżej.


Wariant trzeci, który sugerowany jest za najlepszy uważamy za bardzo kolizyjny z punktu widzenia wpuszczenia ruchu rowerowego na ciągu pieszo-rowerowym. Nie mając informacji o natężeniu ruchu pieszego przypuszczamy, że w godzinach największego ruchu może on osiągnąć ilości porównywalne z potokami pieszych na ul. Gdańskiej po której ruch rowerowy często jest bardzo utrudniony z powodu braku wydzielonej strefy dla rowerów.


Jednym z ważnych elementów systemu dróg rowerowych w mieście jest tzw. „niewidzialna infrastruktura”, którą są m.in. strefy uspokojonego ruchu. Biorąc pod uwagę planowane ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Dworcowej w postaci wprowadzenia ograniczenia prędkości do 20km/h oraz dopuszczeniu poruszania się pojazdów o masie do 3,5 tony mamy tutaj przykład drogi gdzie zarówno pieszy jak i rowerzysta, pod warunkiem wyegzekwowania tych ograniczeń, może czuć się bezpiecznie. W takich wypadkach droga rowerowa jest niepotrzebna. Jednak jak już wcześniej pisaliśmy planowana nawierzchnia bardzo utrudnia jazdę rowerem. Zdajemy sobie sprawę, ze optymalne rozwiązanie jakim jest nawierzchnia bitumiczna ze względu na zabytkowy charakter ulicy prawdopodobnie nie zostanie w ogóle wzięta pod uwagę. Dlatego proponujemy zmianę nawierzchni ulicy, pozwalającą na pogodzenie zarówno interesów użytkowników drogi jak i zachowanie jej zabytkowego charakteru. Spośród wielu typów nawierzchni proponujemy np. nawierzchnie typu Terraway stosowaną m.in. we Wrocławiu, a w przypadku wariantu z kostką kamienną rzędową musi być to kostka szlifowana w celu zwiększenia komfortu użytkowników (mniejsze opory toczenia, obniżenie poziomu drgań, mniejszy hałas). By zapewnić relację w obie strony dla rowerzysty, proponujemy kontrapas na całej długości jezdni w postaci albo 1,5 metrowego pasa rowerowego, lub poprzez poszerzenie przekroju jezdni i pozwolenie na ruch rowerowy pod prąd przy użyciu oznakowania pionowego. Jednocześnie przypominamy, że ruch rowerowy pod prąd zwiększa bezpieczeństwo rowerzysty co udowadniają badania w miastach które wprowadzają takie rozwiązanie (np. Berlin). Proponowany wariant pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji z pieszymi (jak to ma miejsce w wariancie nr 3)przy jednoczesnym zachowaniu większej ilości miejsc dla innych użytkowników przestrzeni.


Dlatego wyrażamy chęć spotkania w celu wypracowania koncepcji godzącej interesy wszystkich użytkowników oraz pozwalającej na optymalne wykorzystanie przestrzeni. Mniej zajmowanej przestrzeni przez pojazdy samochodowe oraz rowery pozwala na wygospodarowanie jej w innych celach: dla pieszych, w celu postawienia elementów małej architektury itp. Jednocześnie zaproponowany przez nas wariant bez drogi rowerowej, czy ciągu pieszo rowerowego pozwala na uniknięcie wielu sytuacji konfliktowych z pieszymi.


Data 31.03.2010, Czytelny Podpis

* Dane obowiązkowe

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące koncepcji architektoniczno – komunikacyjnej ”Przebudowa ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” można składać do dnia 31.03.2010r. w następujących formach:

1. Pocztą na adres Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,
85-844 Bydgoszcz
2. Fax na numer (0 … 52) 582 27 77
3. W siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a
4. Pocztą elektroniczną na adres: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Koniecznie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – koncepcja architektoniczno – komunikacyjna ”Przebudowa ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarzeTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz