Odpowiedź ZDMiKP na pismo dotyczące uchybienia w wykonaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szubińskiej

Nadeszła odpowiedź na pismo SBR 02/10 uchybień w wykonaniu nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szubińskiej, oraz braku odpowiedzi na pismo BR 08/09 z dnia 10.12.2009 w tej samej sprawie. Zgodnie z zapewnieniem ZDMiKP nasza wcześniejsza interwencja została przekazana wykonawcy. Opóźniony odbiór techniczny i naprawa wynika z warunków pogodowych. Szkoda jednak, że pomimo trudnych warunków udało się ukończyć drogę w takim stanie jaki przedstawiliśmy w piśmie. Teraz naprawa będzie wymagała więcej pracy. Część sugestii nie została jednak uwzględniona i nie wszystko zostanie poprawione (m.in. z powodu niezgodności dokumentacji instalacji podziemnej ze stanem faktycznym. Więcej szczegółów poniżej:


Bydgoszcz 2010.04.29
TI-4013/4/10
6931


Stowarzyszenie Bydgoszcz Rowerowa

 

Temat: uchybienia w wykonaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szubińskiej

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej uprzejmie informuje, że odbiór końcowy "Remontu i przebudowy chodników z wydzieleniem ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Szubińskiej w Bydgoszczy" odbył się 21 .04.2010 roku. W ramach tego odbioru stwierdzono liczne nieprawidłowości , tj.:

 • zbyt wysokie uskoki przy przejazdach, przejściach dla pieszych , zjeździe i włącze niu ścieżki w jezdnie - powyżej normatywnych,
 • drzewo znajdujące się w ścieżce rowerowej,
 • znaczna część barier odgradzających ścieżki od chodników bądź parkingu źle ustawiona - bez wymaganej skrajni poziomej dla ścieżki rowerowej 0,2 m,
 • błędnie wymalowane znaki poziome,
 • brak wykonania części znaków poziomych,
 • błędnie ustawiony znak pionowy ,
 • część znaków pionowych ustawionych w skrajni poziomej ścieżki rowerowej,
 • brak uzupełnienia ubytków w jezdni na przejazdach (w miejscu powierzchni pomalowanych na czerwono).

ZDMiKP informuje, że wszystkie usterki zostaną usunięte w ramach gwarancji do końca maja b.r.
ZDMiKP pragnie wyjaśnić , że Państwa pismo BR 08/09 z dnia 10.12.2009 roku, w związku z zasadnością części uwag i za strzeżeń w nim zawartych, przekazane zostało w dniu 17.12.2009 roku do wykonawcy robót w celu dokonania niezbędnych poprawek. Niestety, w tym czasie nastąpiło załamanie pogody, uniemożliwiające dokonanie zaleconych poprawek, jak również przeprowadzenie pełnych czynności odbiorowych.
W odniesieniu do przedstawionych spraw ZDMiKP wyj a ś n i a :

 1. Zadanie budowy ścieżek rowerowych nie przewidywało (ze względu na ograniczone środki finansowe) gruntownej przebudowy skrzyżowania ul. Szubińskiej ze Żwirki i Wigury. Dlatego nie było możliwości poszerzenia wysepki przy połączeniu tych dwóch ulic.
 2. Kilka słupków od sygnalizatorów ustawionych zostało poza ścieżkami rowerowymi , ale z brakiem zachowania skrajni poziomej. ZDMiKP wyjaśnia , że lokalizacja ich wynika ze znacznego nagromadzenia infrastruktury podziemnej, której przebieg w wielu przypadkach nie pokrywał się ze stanem zainwentaryzowanym na mapach projektowych. Projekt nie przewidywał przebudowy całej infrastruktury podziemnej.
 3. Praktyka stawiania przycisków na przejazdach rowerowych w celu detekcji rowerzystów jest bardzo powszechna ze względu na ich niski koszt i bardzo małą awaryjność . Mając na uwadze pewną uciążliwość z ich stosowania dla rowerzystów ZDMiKP będzie w miarę posiadanych środków finansowych i m o ż l iwo ś c i dążył w przyszłości do zmiany tej sytuacji.
 4. Obecny program sygnalizacji świetlnej na s krzyżowaniu ul. Szubińskiej ze Żwirki i Wigury (dwuetapowe pokonywanie s krzyżowa n i a przez pieszych i rowerzystów) wynika z konieczności optymalizacji programu sygnalizacji świetlnej i eliminacji w cyklu zbędnych strat czasu.
 5. Wybudowana ścieżka rowerowa- (po wyeliminowaniu powyżej opisywanych usterek) oznakowana będzie w odpowiedni (zgodny z przepisami prawnymi) i czytelny sposób. Dlatego też w ocenie ZDMiKP nie powinno dochodzić do sytuacji konfliktowych na wysokości wjazdów do posesji.

Z poważaniem

Dyrektor
mgr inż. Jan Siuda
 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarzeTak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz